++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


 

 LỊCH SỬ TÂN XUÂN TÂM
TÂN XUÂN TÂM được thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm 2011 (7 năm trước đây).

Trong những năm đầu tiên, công ty sản xuất các sản phẩm phục vụ cho ngành thú y, chăn nuôi: ṿng triệt sản gia súc, núm vú cao su các loại, ṿng đỡ đẻ, ṿng đeo mơm ḅ, ṿng xoắn đeo chân gia cầm.... xuất khẩu sang Pháp, Đức và một số nước châu Âu khác.

Từ năm 2017, công ty bắt đầu sản xuất, kinh doanh thêm các mặt hàng dụng cụ, vật tư Y tế, đăc biệt là các vật tư thiết yếu, không thể thiếu trong mọi hoàn cảnh, theo danh sách quy định của bộ Y tế- Việt nam.

TÂN XUÂN TÂM đă đươc cấp chứng chỉ ISO 9001: 2015 vào cuối năm 2017 và ISO 13485: 2016 vào tháng 8 năm 2019.

 

 

 
 Bản đồ đường tới công ty TÂN XUÂN TÂM: Văn pḥng | Nhà xưởng
 

 

 

TANXUANTAM HISTORY

 
TANXUANTAM was established and started officially operation in 2011 (about 7 years ago).
In the first years, the company produced products for veterinary use and animal breeding: castration latex rings (anneaux de gomme), animal rubber teats, delivery-help devices, cow-mouth-wearing bracelets, chicken-leg-wearing-spiral rings .... exported to France, Germany and some other European countries.

From 2017, the company started to produce and trade more items of medical instruments and materials, especially essential materials, which are indispensable in every circumstance, according to the list prescribed by Ministry of Health - Vietnam.

TAN XUAN TAM has been awarded ISO 9001: 2015 certificate by the end of 2017 and ISO 13485: 2016 on August of 2019.

Sản phẩm của TÂN XUÂN TÂMđược phần thành 3 nhóm chính:
- Nhóm I:
Các sản phẩm thiết yếu, sản xuất theo công nghệ nhúng Latex cao su tự nhiên, bao gồm: Găng Phẫu thuật, găng Kiểm tra, Condoms (bao cao su tránh thai), Finger cots...
- Nhóm II:
Bao gồm các sản phẩm thiết yếu và thông dụng: Bộ truyền dịch, truyền máu, ống thông các loại, bông băng, gạc, băng dính Y tế...
- Nhóm III:
Các sản phẩm dùng trong thú y và chăn nuôi, như ṿng triệt sản gia súc, núm vú cao su các loại...

Các sản phẩm của TÂN XUÂN TÂM đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và đang chiếm một thị phần ngày càng tăng tại Việt nam.

 

1-  GĂNG PHẪU THUẬT (từ cao su Latex tự nhiên, tổng hợp), găng trần được nhúng tạo h́nh  trên các dây chuyền hoàn toàn tự động của các công ty lớn và nổi tiếng nhất thế giới

2-   GĂNG KIỂM TRA Y TẾ  (từ cao su Latex tự nhiên, tổng hợp), găng trần được nhúng tạo h́nh  trên các dây chuyền hoàn toàn tự động của các công ty lớn và nổi tiếng nhất thế giới
   
3-   BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH, TRUYỀN MÁU...
   
4-   ỐNG THÔNG, ÔNG PENROSE, BÔNG BĂNG, GẠC, BĂNG DÍNH... Y TẾ. 
   
5- Sản phẩm dùng trong thú y: V̉NG TRIỆT SẢN, NÚM VÚ CAO SU CÁC LOẠI...
   
1- SURGICAL GLOVES (made out of natural and synthetic rubber latex), naked gloves dipped on fully automatic glove-making plants of biggest and most famous companies in the world.
  2-    MEDICAL EXAMINATION GLOVES (made out of natural and synthetic rubber latex), naked gloves dipped on fully automatic glove-making plants of biggest and most famous companies in the world
3-  INFUSION SETS, BLOOD TRANSFUSION SETS...
4-   CATHETERS, PENROSE, COTTON BANDAGES, GAUZES, MEDICAL TAPES...
   
5- Products used in veterinary use and animal breeding: CASTRATION RINGS, RUBBER TEATS...

Products of TAN XUAN TAM are divided into 3 main groups:
- Group I:
Essential products, manufactured by Natural Rubber Latex (NRL) dipping technology, consist of: Surgical gloves, Examination gloves, Condoms, Finger Cots ...
- Group II:
Including essential and common products: infusion sets, blood transfusion sets, catheters, cotton bandages, gauzes, medical tapes ...
- Group III:
Products used in veterinary use and animal
breeding, such as castration latex rings (anneaux de gomme), animal rubber teats...

All the TAN XUAN TAM products meet the current international standards and take an increasing share in Vietnamese market.

  

←←  (Please see your left side)

 

 

  Home   Introdution  

Prod. I group

  SP. nhóm I [b]   SP.nhóm II-III   Contact  
Trang chủ Lịch sử TXT Găng Phẫu thuật (Std) Găng PT (Advanced) Map to TXTAM  
  Sản phẩm mới   Chứng chỉ ISO 13485 Găng Kiểm tra Y tế   Găng Y tế cổ tay dài     Contact persons  
Hoạt động SX-KD Chứng chỉ ISO 9001 Găng Sản-Phụ khoa Găng KTra không bột
Đặt hàng trực tuyến
  Hợp tác Kỹ thuật   Sale Authorization     Găng PT không bột     Phản hồi thông tin-Chat  
Tin tức cập nhật Giấy LHSP-GangPT Găng khác G.cổ tay dài không bột
                         

               Hướng dẫn cài Adobe Flash Player xem website