CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN XUÂN  TÂM

 
TANXUANTAM PRODUCING TRADING CO.LTD.

ISO 9001: 2015 CERTFIED

  

VĂN PH̉NG  CÔNG TY (OFFICE):
 

 229/13 Huỳnh văn Nghệ, P.12, Quận G̣ Vấp, TP Hồ chí Minh  (HD đường đi)

NHÀ MÁY (FACTORY):

 

 Số 229, Đường Sông Lu, Ấp Chợ, xă Trung An, huyện Củ chi , TP Hồ chí Minh   (HD đường đi)
MĂ SỐ DOANH NGHIỆP:  0310801271

ĐIỆN THOẠI, FAX, EMAIL, WEBSITE:

 

ĐIỆN THOẠI:  (028)38315 677 (Điện thoại bàn)

 

FAX: (84-8) 2838315677

 

EMAIL ADDRESS:  tanxuantam@tanxuantan.net; xuanmai@tanxuantam.net

 

WEBSITE: http://tanxuantam.com; http://tanxuantam.vn

 

HOT LINES: 0903903652 (Ths.Ks. Mai), 0964666798 (Ks. Tùng-TP KH), 0977207128 (Ks. Tuân-TP BH2),
                                  0934344114 (Anh Tú-TP BH1)  
 

 

 

CÁC PH̉NG, BAN CHÍNH CỦA CÔNG TY

 

PH̉NG BÁN HÀNG-GIAO HÀNG 1 (THẦU, MH MỚI):

 

PH̉NG BÁN HÀNG-GIAO HÀNG 2 (TT TỰ DO):

 

PH̉NG KẾ HOẠCH-VẬT TƯ:

 

PH̉NG KỸ THUẬT-KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG:
  PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN-CHẾ TẠO:
  PH̉NG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ:
  KẾ TOÁN TRƯỞNG: 0933712951 (Cn. Đinh thị Thắm)

 

 
  Về trang chủ Tân xuân Tâm