GĂNG PHẪU THUẬT (STANDARD MODEL) - MỤC LỤC WEB

 
1
Tiêu chuẩn và quá trình công nghệ sản xuất Găng Phẫu thuật tại TÂN XUÂN TÂM
Standards and production technology process of Surgical gloves at TAN XUAN TAM
Xem
2
Đặc tính kỹ thuật của Găng Phẫu thuật của TÂN XUÂN TÂM
Technical specifications of TAN XUAN TAM Surgical gloves
Xem
3
Bao bì đóng gói Găng Phẫu thuật
Packaging of Surgical gloves
Xem
4
Kết quả kiểm tra đặc tính cơ lý của Găng Phẫu thuật tại Trung Tâm 3, Bộ KH và CN Việt nam
Testing results of physical properties of Surgical gloves at  Center III.
Xem
5
Kết quả kiểm tra độ vô trùng Găng Phẫu thuật  tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ VN
Testing result for sterile of Surgical Gloves at Viet nam Science and Technology Academy
Xem
6
Giấy phép Lưu hành sản phẩm Găng Phẫu thuật TXT do Bộ Y tế cấp
License for circulation of TXT Surgical gloves issued by the Ministry of Health
Xem
7
Giấy ủy quyền cho phép TÂN XUÂN TÂM bán găng của TOP GLOVE tại thị trường VN
Letter of authorization to allow TAN XUAN TAM to sell TOP GLOVE gloves in VN market
Xem
8
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 10282: 2014 về Găng Phẫu thuật (Bản dịch tiếng Việt)
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 10282: 2014 về Găng Phẫu thuật (tiếng Việt) PDF format-  Xem
Xem
9
Chứng chỉ ISO 9001: 2015 của TÂN XUÂN TÂM
ISO 9001: 2015 Certificate of TAN XUAN TAM
Xem
10
Chứng chỉ ISO 13485: 2016 của TÂN XUÂN TÂM
ISO 13485: 2016 Certificate of TAN XUAN TAM
Xem
11
Văn bản phân loại Găng Phẫu thuật TÂN XUÂN TÂM
Classification document applied for TAN XUAN TAM Surgical gloves
Xem
12
Hướng dẫn cài đặt công cụ "Adobe Flash Player" để xem các "Flash" files trên website này
Installation guide on installing "Adobe Flash Player" for viewing "Flash" files on this website
Xem
 
Găng khám Phụ-Sản-Mục lục web Găng Kiểm tra Y tế-Mục lục website Về trang chủ Tân xuân Tâm