GĂNG PHẪU THUẬT-ADVANCED MODEL- MỤC LỤC WEB

 
1
Đặc điểm công nghệ sản xuất Găng Phẫu thuật -Advanced model (loại "Cao cấp")
Technological characteristics of manufacturing surgical gloves - Advanced model
Xem
2
Đặc tính kỹ thuật của Găng Phẫu thuật- Advanced model
Technical specifications of  Surgical gloves - Advanced model
Xem
3
Đặc tính kỹ thuật nổi bật của Găng Phẫu thuật- Advanced model
Outstanding technical properties of  Surgical gloves - Advanced model
Xem
4
Bao bì đóng gói Găng Phẫu thuật -Advanced model
Packaging of Surgical gloves -Advanced model
Xem
5
Kết quả kiểm tra đặc tính cơ lý của Găng PT (Adv. model) tại Trung Tâm 3, Bộ KH-CN Việt nam
Testing results of physical properties of Surgical gloves -Advanced model at  Center III.
Xem
6
Kết quả kiểm tra độ vô trùng Găng Phẫu thuật (Adv. model) tại Viện Hàn Lâm KH Công nghệ VN
Testing result for sterile of Surgical Gloves -Advanced model at Viet nam Science and Technology Academy
Xem
7
Giấy phép Lưu hành sản phẩm Găng Phẫu thuật TXT do Bộ Y tế cấp
License for circulation of TXT Surgical gloves issued by the Ministry of Health
Xem
8
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 10282: 2014 về Găng Phẫu thuật (Bản dịch tiếng Việt)
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 10282: 2014 về Găng Phẫu thuật (tiếng Việt) PDF format-  Xem
Xem
9
Chứng chỉ ISO 9001: 2015 của TÂN XUÂN TÂM
ISO 9001: 2015 Certificate of TAN XUAN TAM
Xem
10
Chứng chỉ ISO 13485: 2016 của TÂN XUÂN TÂM
ISO 13485: 2016 Certificate of TAN XUAN TAM
Xem
11
Hướng dẫn cài đặt công cụ "Adobe Flash Player" để xem các "Flash" files trên website này
Installation guide on installing "Adobe Flash Player" for viewing "Flash" files on this website
Xem
 
Găng khám Phụ-Sản-Mục lục web Găng Kiểm tra Y tế-Mục lục website Về trang chủ Tân xuân Tâm