GĂNG KHÁM SẢN-PHỤ KHOA - GIỚI THIỆU

Găng khám Sản-Phụ khoa do TÂN XUÂN TÂM cung cấp là loại găng khám cổ tay dài. Công ty cung cấp 3 loại găng khám với chiều dài: 400, 500600 mm với các cỡ găng (size) thông dung: S, M, L XL.

Chiều dài của găng khám phù hợp với yêu cầu khám bệnh trong các khoa Phụ, Sản tại các bệnh viện  và giúp bảo đảm an toàn cho bác sĩ và bệnh nhân. Bề mặt găng đươc làm nhám giúp bác sĩ có thể cầm chắc các dụng cụ sử dụng trong quá trình khám. Găng đươc tẩm bột bôi trơn với một khối lượng vừa đủ theo qui định, giúp cho cho quá trình đeo găng dễ dàng và giúp bảo quản tốt găng trong kho. Bột bôi trơn (lubricating powder) là bột Ngô biến tính, loại có thể hấp thụ (trong dịch cơ thể), đạt tiêu chuẩn Dươc điển Mỹ (USP).

Găng khám có viền mép (bead), giúp quá trình đeo găng dễ dàng và an toàn.

Chiều dày của màng găng (tại lòng bàn tay, ngón tay và cổ tay) khá dày, so với găng Kiểm tra Y tế loại thông thường (dài 240mm), để phù hợp với yêu cầu khám bệnh Phụ, Sản khoa và an toàn cho người dùng.

Găng khám Sản-Phụ khoa do TÂN XUÂN TÂM cung cấp đạt mọi yêu cầu trong Tiêu chuẩn quốc tế và Tiêu chuẩn Việt nam hiện hành (ISO 11193-1: 2008, TCVN 6343-1: 2007ASTM D3578, EN 455-Part 1,2, 3.)

Găng đươc chế tạo từ Latex cao su tự nhiên có chất lượng cao, có hàm lượng Protein thấp và đã loại trừ hết các tác nhân gây dị ứng. Công nghệ Nano (Nanotechnology) đươc áp dụng trong quá trình điều chế hỗn hợp latex nhúng găng, giúp găng có độ bền kéo đứt và khả năng dãn dài cao. Găng mềm mại, mầu sắc đẹp và dễ đeo.

Găng khám Sản-Phụ khoa đươc nhúng tạo hình trên các dây chuyền liên tục, chuyển động vòng tròn, điều khiển tự động. Vì vậy sản phẩm có chất lượng cao, đồng đều và có rất ít khuyết tật. Quá trình Leaching (ngâm-rửa trong nước có nhiệt độ cao) giúp loại bỏ các tạp chất, hoá chất còn lưu lại trên bề mặt găng, đặc biệt là các hoá chất gây dị ứng.

Găng đươc chế tạo từ Latex cao su tự nhiên có chất lượng cao, có hàm lượng Protein thấp và đã loại trừ hết các tác nhân gây dị ứng (Type I). Công nghệ Nano (Nanotechnology) đươc áp dụng trong quá trình điều chế hỗn hợp latex nhúng găng, giúp găng có độ bền kéo đứt và khả năng dãn dài cao. Găng mềm mại, mầu sắc đẹp và dễ đeo.

Găng khám Sản-Phụ khoa đươc nhúng tạo hình trên các dây chuyền liên tục, chuyển động vòng tròn, điều khiển tự động. Vì vậy sản phẩm có chất lượng cao, đồng đều và có rất ít khuyết tật. Quá trình Leaching (ngâm-rửa trong nước có nhiệt độ cao) giúp loại bỏ các tạp chất, hoá chất còn lưu lại trên bề mặt găng, đặc biệt là các hoá chất gây dị ứng.

  Ghi chú:
1- TCVN 6343-1: 2007 tương đương với ISO 11193-1: 2006.
2- Công ty TÂN XUÂN TÂM cũng cung cấp găng khám Sản-Phụ khoa loai không bột (Powderfree), được sản xuất với công nghệ Clo hoá (double Chlorination), hoặc phủ Polymer (Polymer coating).
3- Găng khám  Sản-Phụ khoa trên đây là loại
Ambidextrous (dùng đeo cho cả hai tay). Khi có yêu cầu đặt hàng riêng, công ty có thể cung cấp găng phẫu thuật Sản-Phụ khoa loại dùng riêng cho tay trái và tay phải (anatomic in shape).Tuy nhiên giá găng phẫu thuật Sản-Phụ khoa thường cao hơn.
4- Nhân viên Y tế một số bệnh viện Việt nam có kinh nghiệm đeo găng khám Sản-Phụ khoa khi sử dung các thiết bị cao tần và dao mổ điện ...(high frequency devices , electro-surgical apparatus...) trong các ca phẫu thuật, để tránh bị điện giật.
Lý do các bác sĩ hay nhân viên y tế không bị điện giật khi đeo găng khám Sản-Phụ khoa là vì loại găng này khá dầy, so với găng phẫu thuật hay găng khám Y tế thông thường.
Chiều dày trung bình một lớp màng găng khám Y tế thông thường (loại dài 240mm, trọng lương 5 gram/chiếc-găng cỡ M) chỉ là 0.075 mm ở phần cổ tay, 0.09 mm ở lòng bàn tay và 0.10 mm ở ngón tay. Chiều dầy trung bình của găng phẫu thuật là 0.10 - 0.11 mm. Trong khi đó chiều dày trung bình của găng khám Sản-Phu khoa là 0.15 mm ở phần cổ tay, 0.16 mm ở lòng bàn tay và 0.21mm ở ngón tay. Như vậy găng khám Sản-Phụ dầy gần gấp đôi găng khám Y tế thông thường và điện trở cách điện của găng cũng lớn gần gấp đôi.
Ngoài ra do găng dài, che kín đến khuỷu tay, nên người đeo không bị giật khi dây điện (dòng cao tần) chạm vào cổ tay trần, khi nhân viên Y tế măc áo ngắn tay.

 

 

Obstetrical and Gynecological examination gloves, supplied by TAN XUAN TAM, are long-elbow gloves. The company provides 3 types of examination gloves of lengths: 400, 500 and 600 mm with different sizes: S, M, L and XL.

The gloves length itself is in conformity with the special requirements for medical examination of the Obstetrical and Gynecological departments in hospitals and provides better protection for  both the medical professionals and patients.

 The surface of the glove is textured so that the doctor can well seize the medical instruments, devices, used during the medical examination. Gloves are supplemented with a sufficient amount of lubricating powder, making it easy when donning and help well preserve gloves, kept in warehouse. Lubricating powder is absorbable modified corn starch powder, meeting the United States Pharmacopeia (USP) standard.
Gloves have bead, making the donning process of gloves easy and safe.

The thickness of the gloves film (in the palm, finger and wrist location) is quite high, compared to the conventional medical examination gloves (240mm long), to match the requirements of medical examination in the
 Obstetrical, Gynecological departments and give good protection for users.

The Obstetrical and Gynecological examination gloves, provided by TAN XUAN TAM, meet all requirements in the current International Standards and Vietnam Standards
(ISO 11193-1: 2008, TCVN 6343-1: 2007 and ASTM D3578, EN 455-Part 1,2, 3).

Gloves are made from high quality natural rubber latex (NRL), have low Protein content and have eliminated all allergens (Type I). Nanotechnology is applied in the preparation of compounded latex for dipping process of the gloves, which helps the gloves to have high tensile strength and elongation ability. Gloves are soft, beautiful colors and easy to wear.

Obstetrical and Gynecological examination gloves are manufactured in continuous gloves dipping plants, with circular movements, automatic control. So products are high quality, uniform and have very few defects.

Leaching process (soak-wash in high temperature water) helps remove impurities, chemicals that remain on the gloves surface, especially allergenic chemicals.

  Note:
1- TCVN 6343-1: 2007 is equivalent to ISO 11193-1: 2006.
2- TÂN TAN XUAN TAM company also provides non-powdered Obstetrical and Gynecological examination gloves (Powder-free), produced with Chlorinated technology (double Chlorination) or Polymer coating.
3- The above Obstetric and Gynecological examination gloves are
Ambidextrous (used for both hands). When having a separate order, the company can provide Obstetrical and Gynecological surgical gloves for use on the left and right hand separately   (anatomic  in shape).
However, the prices of Obstetrics and Gynecological  surgical gloves are usually higher .
4- Health workers in some Vietnamese hospitals have experience of wearing Obstetrical and Gynecological examination gloves when using high frequency devices and electro-surgical apparatus… to avoid electric shock.
The reason doctors or health workers do not get electrocuted when wearing Obstetrical-Gynecological examination gloves is:  this type of glove is quite thick, compared to ordinary surgical or medical examination gloves.
The average single-wall thickness of ordinary medical examination gloves (240mm long, 5 grams/piece-size M) is only 0.075 mm in the wrist, 0.09 mm in the palm and 0.10 mm in the finger. The average thickness of surgical gloves is 0.10-0.11 mm. Meanwhile, the average thickness of the Obstetrical-Gynecological examination gloves i
s 0.15 mm in the wrist, 0.16 mm in the palm and 0.21 mm in the wrist. Thus, the Obstetrical-Gynecological examination gloves are nearly twice as thick as the ordinary medical examination gloves and the insulating resistance of the gloves is nearly twice as large.
In addition, because the gloves are long, covered wrists to the elbow, the wearer does not get electric shock when the power cord (of high-frequency line) touches the bare wrist, when the medical staff wears a short-sleeved shirt.

                                                                                                           
This web page and texts are edited by eng. Pham Xuan Mai

 

Về trang chủ TXT Về trang Mục lục web-Găng khám Sản-Phu khoa Đến trang đăc tính KT găng khám Sản-Phụ